logo

Ефективні рішення для якісних змін

(067) 809 55 05

institute.tsi@gmail.com

Інформаційна довідка щодо Критеріїв визначення планованої діяльності, її розширення та зміни, які не підлягають оцінці впливу на довкілля


Інформаційна довідка щодо Критеріїв визначення планованої діяльності, її розширення та зміни, які не підлягають оцінці впливу на довкілля

Відповідно до пункту третього частини першої статті 1, абзацу другого частини першої, пункту двадцять другого частини другої та пункту чотирнадцятого частини третьої статті 3, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» Кабінет Міністрів України затвердив:

Критерії визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Критерії розширення та зміни діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля, що додаються.

Критерії визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля

Оцінці впливу на довкілля не підлягає планована діяльність, визначена пунктами 1-21 частини другої та пунктами 1-13 частини третьої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», спрямована виключно на забезпечення оборони держави, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, наслідків антитерористичної операції на території проведення антитерористичної операції на період її проведення, а саме:

1.    Будівництво об’єктів військового та оборонного призначення, які використовуватимуться виключно для забезпечення оборони держави та на які поширюється законодавство про державну таємницю.

    2.    Відновлення окремих конструкцій будівель та споруд з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та відновлення функціонування об’єктів, призначених для  забезпечення життєдіяльності населення, без зміни їх геометричних розмірів.

3.  Відновлення окремих конструкцій будівель та споруд з метою ліквідації наслідків антитерористичної операції та відновлення функціонування об’єктів, призначених для забезпечення життєдіяльності населення, без    зміни їх геометричних розмірів на території проведення антитерористичної операції в зонах, визначених переліком населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1275 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 98, ст. 3367) на період її проведення.

 

 

 

Критерії розширення та зміни діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля

 

Оцінці впливу на довкілля не підлягають розширення та зміни діяльності та об’єктів, визначених пунктами 1-21 частини другої та пунктами 1-13 частини третьої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а саме:

1.  Технічне переоснащення одиниць та вузлів технологічного устаткування, систем управління та автоматизації, які морально застаріли та у яких вичерпано технічний ресурс, що розташовані в існуючих цехах, приміщеннях, без перепрофілювання, капітального ремонту, реконструкції об'єктів та підприємств, в разі, якщо в результаті такого переоснащення господарська діяльність не призведе до збільшення утворюваних та утворення нових видів небезпечних відходів, збільшення та/або появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення.

2.  Капітальний ремонт інженерних мереж (газопостачання, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, зв'язку) в межах існуючої мережі та у межах відведення земельних ділянок, без зміни зовнішніх геометричних розмірів, цільового та функціонального призначення, за винятком здійснення таких робіт на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду (крім господарських зон національних природних і регіональних ландшафтних парків) за умови, якщо призупинення на час виконання робіт експлуатації об’єкту в цілому або його частин не призведе до збільшення утворюваних та утворення нових видів небезпечних відходів, збільшення та/або появи нових викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення.

3.    Капітальний ремонт та реконструкція окремих виробничих споруд та інженерних мереж в межах територій та/або приміщень, які використовуються для провадження господарської діяльності, без перепрофілювання та зміни зовнішніх геометричних розмірів та за умови, що в результаті такого капітального ремонту та реконструкції господарська діяльність не призведе до збільшення утворюваних та утворення нових видів небезпечних відходів, збільшення та/або появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення.

4.    Розширення господарської діяльності або об’єктів, які не підлягали оцінці впливу на довкілля, та які, внаслідок такого розширення, не перевищуватимуть порогових значень для таких видів діяльності або об’єктів, визначених у частинах другій та третій статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

5.    Розширення господарської діяльності або об’єктів, які підлягали оцінці впливу на довкілля та щодо яких було отримано висновок з оцінки впливу на довкілля, якщо таке розширення саме по собі не перевищуватиме порогових значень для таких видів діяльності або об’єктів, визначених у частинах другій та третій статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (у разі встановлення таких порогових значень).

6.    Розширення господарської діяльності або об’єктів, які підлягали оцінці впливу на довкілля та щодо яких було отримано висновок з оцінки впливу на довкілля, порогові значення для яких у частинах другій та третій статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» не встановлені, за умови, що в результаті такого розширення господарська діяльність не призведе до збільшення утворюваних та утворення нових видів небезпечних відходів, збільшення та/або появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення.

7.    Перепрофілювання господарської діяльності або об’єктів з метою здійснення господарської діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, якщо таке перепрофілювання не пов’язане з ліквідацією (демонтажем) таких об’єктів, рекультивацією чи консервацією таких об’єктів або територій.


опубліковано: 2020-05-02 10:34:33

Share Campaign