logo

Технічно-стандартизаційний інститут

(067) 809 55 05

institute.tsi@gmail.com

Екологіний аудит


Екологічний аудит проводиться в інтересах суб'єкта господарювання і держави та передбачає перевірку діяльності об'єкта аудиту, заходів, умов, систем екологічного управління на відповідність вимогам законодавства з охорони довкілля.

 

    Що Ви отримаєте:

 достовірну інформацію про екологічні аспекти господарської діяльності;

 висновок про відповідність об'єктів екологічного аудиту вимогам законодавства про охорону довкілля;

 об'єктивну оцінку про вплив об'єкта аудиту на стан довкілля;

 висновок про ефективність, повноту та обґрунтованість заходів, які здійснюються для охорони довкілля.