logo

Технічно-стандартизаційний інститут

(067) 809 55 05

institute.tsi@gmail.com

Моніторинг


Що Ви отримаєте:

 

üможливість порівняння нормативних та фактичних індикаторів стану довкілля;

üінформацію для управлінських рішень для забезпечення раціонального природокористування;

üможливість моделювання та прогнозу змін екологічної ситуації;

üоцінка ефективності заходів із запобігання негативному впливу на довкілля;

üуникнення неконтрольованих ризиків.