logo

Технічно-стандартизаційний інститут

(067) 809 55 05

institute.tsi@gmail.com

Проект санітарно-захисної зони. Встановлення/скорочення.


 

Що таке СЗЗ 

СЗЗ – це територія, розташована між промисловим підприємствами і найближчими житловими,  громадськими та іншими не промисловими будівлями. СЗЗ створюється для захисту населення від впливу несприятливих виробничих чинників (пил, гази, шум, вібрації і інш.), величина яких на межі санітарно-захисної зони не повинна перевищувати гігієнічних нормативів. 

Кому необхідно розробляти проект СЗЗ

В обов’язковому порядку проект СЗЗ розробляється для :

  • організації нових, не    вивчених   в санітарно-гігієнічному  відношенні  виробництва  та  технологічних процесів,  а також будівництва (реконструкції) великих підприємств I та II класів небезпеки та їх комплексів,  що можуть несприятливо впливати  на навколишнє середовище та здоров’я населення.
  • для підприємств і виробництв І-ІІІ класів небезпеки
  • підтвердження достатності розміру СЗЗ для  промислових підприємств   та   інших   об’єктів,  що  є  джерелами  виробничих шкідливостей;


Проект СЗЗ як нормативний документ, розробляються для виробничих компаній один раз і залишається актуальним протягом усього терміну існування об’єкта за умови незмінності технологічних процесів і шкідливих впливів на навколишнє середовище.

Проект   організації   санітарно-захисної   зони  рекомендується розробляти  в  комплексі  з  проектом  будівництва (реконструкції) підприємства з першочерговою реалізацією заходів,  передбачених  у зоні.

Чи можливо зменшити розмір СЗЗ ?
Так, розміри санітарно-захисної зони можуть бути зменшені,  коли в результаті розрахунків та лабораторних досліджень,  проведених для району  розташування  підприємств  або іншого виробничого об’єкта, буде встановлено,  що на межі житлової забудови та прирівняних  до неї   об’єктів   концентрації  шкідливих  речовин  у  атмосферному повітрі,  рівні шуму,  вібрації,  ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань,  статичної електрики не перевищувати гігієнічні нормативи.

Проект скорочення СЗЗ затверджуються Головою Державної служби з питань  безпечності  харчових  продуктів  та захисту споживачів на підставі      результатів     проведення     державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідних матеріалів

Розроблення проекту є обов’язковою  передумовою отримання дозвільних документів у сфері екології без яких заборонено здійснювати господарську діяльність а саме: висновок з оцінки впливу на довкілля та/чи дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Яка послідовність встановлення скорочення СЗЗ?

1.     Базова ідентифікація видів забруднення та встановлення класу шкідливості існуючої та/чи планової діяльності. 

2.    Визначення об’ємів робіт, узгодження вартості послуг.

3.   Розроблення проектної документації та її погодження в державних органах (Держпродспоживслужба, санітарно-епідеміологічна експертиза).

4.   Отримання висновку про встановлення/скорочення СЗЗ.